E2K -Elektrisk pylon

SPI har enhälligt beslutat att, för att öka det breda intresset för pylon i landet, införa en enkel eldriven pylonklass enligt brittisk modell vid namn E2K.

Engelsmännen har haft samma utmaning som här med sjunkande deltagarantal men E2K har slagit väl ut och ökat intresset för pylon igen.

”Ska det verkligen behövas fler klasser?”, tänker ni och så tänkte vi också initialt. Det vi saknar är dock en enkel eldriven klass vilket vi tror behövs idag när många modellflygare inte har någon erfarenhet av glödstiftsmotorer eller övergett dessa sen länge.

Komplett regelverk kommer inom kort här på sidan men klassen har mycket gemensamt med vår Q500, största skillnaden förutom eldrift är att banan är kortare och att starten sker med handstart istället för start från marken.

Vi hoppas detta kommer locka nytt folk till sporten!